Obserwacja i kontrobserwacja

Obserwacja

Istotą obserwacji jest uzyskanie rzetelnych informacji o przebiegu konkretnych wydarzeń, konkretnych aktywnościach, harmonogramie dnia, kontaktach prywatnych i zawodowych, a także ważnych nawykach osoby w zainteresowaniu. Wykorzystywana jest jako najważniejsze narzędzie pomostowe, łączące konkretne zdarzenie z możliwością jego utrwalenia jako dowód – służy więc do rozwiązywania problemów w każdej sferze zawodowej i prywatnej. Obserwacja polega na dyskretnym pozyskiwaniu informacji kluczowych dla sprawy klienta. Tego rodzaju operacja jest niejawna i odbywa się w całkowitym utajnieniu.

Kontrobserwacja

Kontrobserwacja polega na wykrywaniu i identyfikacji osób, które podjęły działania inwigilacyjne i śledcze przeciwko naszemu klientowi oraz uniemożliwienie im dalszego uzyskiwania informacji na jego temat. Zwykle celem takich osób jest prowadzenie wrogich działań inwigilacyjnych w taki sposób, aby nasz klient nie miał o tym pojęcia – a tym samym uzyskiwanie wrażliwych informacji na jego temat.

Gotowy na współpracę?

Umów się na wizytę

Zadzwoń i umów się na darmowe konsultacje z naszymi detektywami na terenie Białegostoku, Ełku, Łomży, Giżycka i Suwałk. W innych miastach konsultacje są płatne i uzgadniane indywidualnie.